Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Disability
A A A

Zadania

Ośrodek metodyczny ECEKON zajmuje się animacją ruchu artystycznego w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

Zadania ECEKON to:

– kształcenie muzyczne, artystyczne i uniwersalne osób z niepełnosprawnościami;

– opis  procesów kształcenia artystycznego osób z niepełnosprawnościami;

– opis uwarunkowań włączenia społecznego na bazie kompetencji artystycznych;

– monitoring kultury artystycznej osób z niepełnosprawnościami;

– upowszechnienie osiągnięć w Gdańsku, regionie, Polsce i Europie;

– kształcenie kadry do pracy w obszarze kultury artystycznej z osobami z niepełnosprawnościami.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242