Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Disability
A A A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności. ECEKON – Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością  (działające w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://ecekon.pl/.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-28.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona zapewnia przejrzysty układ treści i na ile to możliwe prosty język komunikacji. Umożliwia zmianę kontrastu tła i wielkości czcionek.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści:

 • Niektóre zamieszczone teksty adresowane są do organizatorów koncertów i napisane są językiem profesjonalnym.
 • Zamieszczone grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • Dokumenty archiwalne, publikowane na stronie, pochodzą z różnych lat i wybiórczo informują o charakterze i celu działalności.
 • Materiały i teksty wyprodukowane zostały i opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone linki nie podlegają założeniom dostępności tej strony.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-25.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Jeżeli potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej skontaktuj się z nami.

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail.),
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

 

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Ryszard Popowski, możesz skontaktować się z nią mailowo orkiestra-vita-activa.pl lub telefonicznie – 606 409 160.

 

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Ośrodek ECEKON  zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ul. Aksamitna 4a.

 • Do budynku prowadzi 1 wejście.
 • Wejścia do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku.
 • Nie ma automatycznych drzwi.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dostęp do budynku wymaga użycia kodu lub domofonu.
 • Przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń wykorzystujących j. Braill’a.
 • W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
 • Usługa jest dostępna w godzinach pracy placówki (poniedziałek-piątek 14:00 – 19:00), w sobotę od 8’30 do 14..

 

Aby komunikować się z nami można:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Orkiestra Vita Activa, Gdańsk, ul. Aksamitna 4a.
 • wysłać e-mail na adres: orkiestra@psoni.gda.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 606 409 160,
 • wysłać wiadomość SMS/ MMS na numer telefonu 606508 186 020.

 

Informacje dodatkowe:

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242