Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Disability
A A A

Kto może grać w zespole muzycznym

Co trzeba umieć by grać w zespole muzycznym?

Osoby z niepełnosprawnościami z powodzeniem i z satysfakcją mogą grać w zespołach muzycznych. W zespołach muzycznych ECEKON mogą grać osoby, które potrafią grać proste partie na jednym z instrumentów muzycznych. Wystarczą bardzo skromne umiejętności muzyczne. Zadania artystyczne, partie do wykonania, mogą być bardzo proste (np. kilka dźwięków) ale muszą być realizowane bardzo starannie i we własciwym momencie. Grać na wybranym instrumencie można nauczyć się  w szkole gry ECEKON, patrz zakładka: Szkoła gry.

Jakie osoby mogą gać w zespole ECEKON?

W zespołach ECEKON grają osoby z niepełnosprawnościami,  osoby sprawne i wykształceni muzycy. Razem tworzą społeczności artystyczne i towarzyskie.

A co z osobami o bardzo małej sprawności ruchowej?

Osoby dysponujące niewielkimi sprawnościami ruchowymi też mogą grać w zespole muzycznym. Mogą skorzystać z współczesnej techniki muzycznej, tak zwanych kontrolerów. Kontrolery to czujniki, zamieniające dowolny rodzaj ruchu (np. powieką, jednym palcem, stopą)  na działanie instrumentów elektronicznych. Instrumenty takie mogą grać dowolną barwą dźwięku. Kilka dźwięków zagranych w dobrym momencie można dołączyć do utworu i dzięki temu także osoba o bardzo małej sprawności ruchowej może grać w zespole.

Czego jeszcze trzeba się nauczyć?

By grać w zespole trzeba działać w grupie, rozumieć komunikaty skierowane do grupy i do poszczególnych osób w grupie. Ważną umiejętnością jest samodzielna reakcja i poprawne wykoanie zadania. Wszystkich tych umiejętności można nauczyć się tylko wtedy, gdy będziecie  w grupie, w zespole. Nauka muzyki wymaga czasu i dotyczy to wszystkich osób. Należy próbować i od tego są systematyczne próby. Poza tym, udział w działalności zespołu wymaga punktualności (próby, podróże, występy), zorganizowanie miejsca do grania, przygotowania do występów (kostium). Tych umiejętności uczymy się prowadząc działalność artystyczną.

Jak długo można grać w zespole i czy ktoś może w tym pomóc?

Zespoły ECEKON działają bez ograniczenia czasowego. Czyli w zespole można grać dowolnie długo, na ile wystarczy chęci i kondycji. Na przykład Orkiestra Vita Activa działa od 1995 roku.  Bardzo ważną cecha jest systematyczność udziału w próbach, także gotowość do występów publicznych, niekiedy w bardzo różnych miejscach i o różnej porze. Wymaga to samodzielności w działaniach muzycznych, ale nie wyklucza to wsparcia rodziny, znajomych czy wolontariuszy w sprawach organizacyjnych.

W jakim zespole mogę grać

W ECEKON działają zespoły o różnym składzie.   Każda osoba która potrafi grać na dowolnym instrumencie znajdzie miejsce w zespole który jej się podoba. Można też, po pomocy ECEKON, założyć własny zespół. W ECEKON działa ECEKON BRASS BAND, czyli orkiestra dęta. Największym  i najdłużej działającym zespołem jest Orkiestra Vita Activa. W Orkiestrze grają wyłącznie osoby dorosłe. W pozostałych zepołach ECEKON grają dzieci, młodzież, dorośli. Zobacz  zespoły ECEKON.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242