Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Disability
A A A

Oferta koncertowa

W jakich okolicznościach i gdzie występują zespoły ECEKON?

Zespoły kameralne ECEKON biorą udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez urzędy, organizacje, osoby prywatne.  Na przykład ECEKON Brass Band wielokrotnie wykonywał fanfary podczas uroczystości wręczania nagród, w tym kilkakrotnie podczas gali Lodołamacze. Zespoły kameralne występują podczas festynów, uroczystości w organizacjach pomocowych, podczas konferencji naukowych i szkoleniowych, konferencji społecznych, spotkań towarzyskich. Zespoły ECEKON mogą występować zarówno w salach jak i w plenerze. Ze względu na niewielkie składy dobrze wpisują się w przestrzeń każdego miejsca.

Jak przebiegają koncerty?

Zespoły kameralne ECEKON wykonują koncerty  trwające od kilku minut do koncertów 45 minutowych. W jednym koncercie może wystąpić kilka zespołów ECEKON. Skład zespołów i charakter repertuaru został opisany w zakładce: Zespoły.

Jak zorganizować koncert zespołu ECEKON?

Koncerty mają charakter non profit.  W zależności od okoliczności niekiedy organizatorzy pokrywają koszty techniczne organizacji koncertu – np. transport instrumentów. Zaproszenia prosimy przysyłać na adres: ecekon@psoni.gda.pl lub skontaktować się telefonicznie: kontakt

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242