CELE DZIAŁANIA

ECEKON jest jedną z placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem działalności ECEKON jest animacja amatorskiego ruchu artystycznego osób z niepełnosprawnością. Główną formą działania jest wyposażenie uczniów, którymi są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z innymi niepełnosprawnościami, w podstawowe umiejętności muzyczne. Dążymy do tego, by uczeń osiągnął poziom gry pozwalający na włączenie do publicznej działalności w amatorskich zespołach muzycznych. Włączenie to odbywa się przy wsparciu różnych osób: z wykształceniem muzycznym, wolontariuszy, przyjaciół, rodzin.

   Działalność ma na celu wypełnienie życia osób z niepełnosprawnością treściami afirmatywnymi, do których należy zarówno publiczna działalność muzyczna jak i towarzyszące jej wydarzenia w sferze osobistej (prywatnej) jak i publicznej.

ECEKON oferuje  edukację afirmatywną, której celem jest włączenie społeczne.

   Z dotychczasowego doświadczenia (od 1995 roku) wynika, że w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną możliwe jest osiągnięcie takiego poziomu sprawności muzycznych, który (poza oczywistymi pożytkami osobistymi) zapewni funkcjonalność społeczną tej edukacji.  Już na poziomie podstawowym sprawności wykonawczych,  przy wsparciu organizacyjnym i artystycznym można wypracować oryginalne, wartościowe kreacje artystyczne.

   Praktyka artystyczna ECEKON i Orkiestry Vita Activa z PSONI (dawniej PSOUU)  – Koło w Gdańsku, wykazała, że postanowienia Konwencji ONZ, jej artykułu 30 o dostępie do kultury sportu i rekreacji, mogą być efektywnie zrealizowane w praktyce społecznej, na wysokim poziomie. Działalność ta przynosi osobisty pożytek osobom niepełnosprawnym, uznanie społeczne i wnosi do współczesnego życia kulturalnego nowe i cenne wartości artystyczne.

Naszym celem jest:

   – nauczyć osobę z niepełnosprawnością grać na jednym z instrumentów,

   – wykorzystać uniwersalne wartości edukacji muzycznej do rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnością,  

   – włączyć osoby z niepełnosprawnością do życia społecznego przez animację amatorskiego ruchu muzycznego,

   – pomóc w organizacji i realizacji nauczania muzyki, grania na instrumentach w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą.

   ECEKON działa w 6 obszarach: szkoła gry, zespoły muzyczne, obserwatorium kultury osób niepełnosprawnych, edukacja społeczna, ośrodek naukowo – metodyczny, szkolenia i warsztaty dla instruktorów.

ue

Dlaczego nazwaliśmy nasz ośrodek Europejskim Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością – ECEKON?

     – interesujemy się tym, co dzieje się w kulturze artystycznej osób z niepełnosprawnością w Polsce i w Europie,

     – szukamy informacji i kontaktów, popularyzujemy europejskie standardy wsparcia włączającego,

     – korzystamy z dorobku szeroko rozumianej kultury muzycznej  i kultury artystycznej w Europie, 

     – pragniemy podzielić się naszymi sukcesami i umiejętnościami artystycznymi z całą społecznością polską i europejską, zarówno osób z niepełnosprawnościami jak i z pozostałymi osobami i społecznościami.

 

 

Wpłać darowiznę dla ECEKON

Kwota:

PLN
KRS 0000081242

Donate donation for ECEKON

Amount:

PLN
KRS 0000081242