Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Disability
A A A

CELE DZIAŁANIA

ECEKON – Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnościami

– szkoła muzyczna, zespoły muzyczne, koncerty, badania naukowe, szkolenia –

Co jest naszym celem? 

 •    nauczyć osoby z niepełnosprawnością grać na jednym z instrumentów,
 •    wykorzystać uniwersalne wartości edukacji muzycznej do rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnością,  
 •    włączyć osoby z niepełnosprawnością do życia społecznego przez udział w działalności zespołów muzycznych,
 •    stworzyć wiele różnych zespołów muzycznych z udziałem osób z niepełnosprawnościami,
 •    pomóc w organizacji i realizacji nauczania muzyki, grania na instrumentach w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą.

 Co dzieje się w  ECEKON?

 • uczymy grać na różnych instrumentach,
 • prowadzimy wiele kameralnych zespołów muzycznych i orkiestrę,
 • organizujemy koncerty i inne wydarzenia we własnym i w otwartym środowisku,
 • wykonujemy koncerty dla innych placówek, organizacji,
 • obserwujemy kulturę osób niepełnosprawnych,
 • prowadzimy edukację kulturalną i społeczną,
 • prowadzimy ośrodek naukowo – metodyczny,
 • szkolimy nauczycieli muzyki do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Jak działamy?

Celem działalności ECEKON jest rozwój amatorskiego ruchu artystycznego osób z niepełnosprawnością. Dążymy do tego, by uczeń osiągnął poziom gry pozwalający na włączenie do publicznej działalności w amatorskich zespołach muzycznych. Włączenie to odbywa się przy wsparciu różnych osób: z wykształceniem muzycznym, wolontariuszy, przyjaciół, rodzin. Działalność ma na celu wypełnienie życia osób z niepełnosprawnością treściami afirmatywnymi, do których należy zarówno publiczna działalność muzyczna jak i towarzyszące jej wydarzenia w sferze osobistej (prywatnej) jak i publicznej.

   Z dotychczasowego doświadczenia (działamy od 1995 roku) wynika, że w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną możliwe jest osiągnięcie takiego poziomu sprawności muzycznych, który pozwala na efektywne wykonywanie muzyki.  Już na poziomie podstawowym sprawności wykonawczych,  przy wsparciu organizacyjnym i artystycznym można wypracować oryginalne, wartościowe kreacje artystyczne. Efekty działalności można zobaczyć na stronie YouTube ECEKON. 

Działalność ECEKON – filmy

 


ECEKON a ONZ

   ECEKON w sposób praktyczny wdraża postanowienia artykułu 30 Konwencji ONZ – O prawach osób z niepełnosprawnościami.  Artykuł określa prawa w zakresie dostępu do kultury sportu i rekreacji.  Działalność ECEKON w tym zakresie przynosi osobisty pożytek osobom niepełnosprawnym, uznanie społeczne i wnosi do współczesnego życia kulturalnego nowe i cenne wartości artystyczne. 


ECEKON a Unia Europejska

ue

Dlaczego nazwaliśmy nasz ośrodek Europejskim Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością – ECEKON?

     – interesujemy się tym, co dzieje się w kulturze artystycznej osób z niepełnosprawnością w Polsce i w Europie, ponieważ niepełnosprawność nie zna granic, a osoby z niepełnosprawnościami mają te same problemy życiowe. 

     – szukamy informacji i kontaktów, popularyzujemy europejskie standardy wsparcia włączającego,

     – korzystamy z dorobku szeroko rozumianej kultury muzycznej  i kultury artystycznej w Europie, 

     – pragniemy podzielić się naszymi sukcesami i umiejętnościami artystycznymi z całą społecznością polską i europejską, zarówno osób z niepełnosprawnościami jak i z pozostałymi osobami i społecznościami.

Na świecie – muzyka i niepełnosprawni – filmy


ECEKON a PSONI

ECEKON jest jedną z placówek PSONI – Koło w Gdańsku.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to organizacja założona przez rodziców. Prowadzi wiele wyspecjalizowanych placówek wspierających osoby z niepełnosprawnościami przez wszystkie okresy życia.   

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242