Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Disability
A A A

Czego i jak uczymy

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, lub inną niepełnosprawnością, tak jak wszyscy, dla pełni życia potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi. Kultura muzyczna, muzyka sprzyja nawiązywaniu takich kontaktów.

Gra na instrumencie jest czynnością, którą można wykonywać w najprostszej postaci, grając kilka dźwięków, ale też można ją rozwijać bez końca, wykonując coraz bardziej złożone zadania artystyczne. To pozwala na włączenie społeczne osób o bardzo różnej sprawności. ECEKON to miejsce sprzyjające bezpośrednim i jednocześnie bliskim kontaktom towarzyskim między ludźmi  o bardzo różnej kondycji. Zapraszamy do naszej galerii, by poznać to, co już się wydarzyło. Zapraszamy chętnych do nauki gry i czynnego uczestniczenia w życiu muzycznym.

Kto może uczyć się grać?

W ECEKON uczymy grać osoby z bardzo różnymi niepełnosprawnościami.  Mogą też uczyć się osoby sprawne. Wiek ucznia nie ma znaczenia. Uczymy zarówno małe dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe w każdym wieku. Do podstawowej edukacji muzycznej nie są potrzebne szczególne predyspozycje. Każdy człowiek, o ile lubi muzykę i się nią interesuje, sprawia mu ona przyjemność, znajdzie w edukacji muzycznej osobistą satysfakcję. Już elementarne umiejętności muzyczne w grze na instrumencie, pozwalają na dołączenie do zespołów muzycznych. Także osoby o bardzo małej sprawności mogą z satysfakcją opanować proste zwroty melodyczne i z tymi umiejętnościami dołączyć do gry w zespole.  Podjęcie nauki gry traktujemy jako próbę, poszukujemy tego co jest możliwe do osiągnięcia w czasie właściwym dla danej osoby.

Na jakich instrumentach można grać

Uczymy grać na  instrumentach: trąbka, saxhorn (baryton), tuba, saksofon, klarnet, fortepian, keyboard, akordeon, harfa, cytra, skrzypce,  wiolonczela, kontrabas, instrumenty sztabkowe (ksylofon, wibrafon, marimba), w nauce wykorzystujemy też perkusyjne instrumenty niemelodyczne – tzw. zestaw, kotły symfoniczne, wielki bęben i około 30 innych instrumentów perkusyjnych. Więcej informacji o grze i potrzebnych sprawnościach opisujemy w zakładce Instrumenty. Przy wyborze instrumentu bierzemy pod uwagę zainteresowania, możliwości i dyspozycje ucznia.

Lekcje

Nauka odbywa się w trybie indywidualnym. Lekcje odbywają się raz w tygodniu.  Można też dodatkowo skorzystać z zajęć zbiorowych o różnorodnej tematyce związanej z kulturą i samoprezentacją. Wszystkie zajęcia odbywają się po południu, po uzgodnieniu terminu lekcji z nauczycielem gry. Lekcje odbywają się w Gdańsku, w siedzibie ECEKON, przy ulicy Aksamitnej 4a.

Rok szkolny

W ciągu roku stosowany jest uniwersalny szkolny kalendarz nauki. Dwa razy w roku (luty/marzec i w czerwcu) odbywają się pokazy umiejętności uczniów. Obecni są inni uczniowie, rodzice, rodzeństwo i przyjaciele. Na zakończenie roku uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia pierwszego lub kolejnego roku nauki. W lipcu i sierpniu trwa przerwa wakacyjna.

Co z instrumentem?

Uczniowie rozpoczynający naukę nie muszą dysponować własnym instrumentem. Po uzyskaniu podstawowej samodzielności w grze zalecamy zakup instrumentu na własność.

Czy nauka jest płatna?

Ilość miejsc bezpłatnych jest ograniczona i zależy od pozyskanych środków i czasu realizacji projektu.  O kwalifikacji do udziału w grancie decyduje kierownictwo ECEKON na podstawie zgłoszeń, możliwości spełnienia wymagań programu, możliwości lokalowych i kadrowych placówki ECEKON. Zalecamy systematyczną wpłatę na fundusz muzyczny ECEKON w postaci darowizny 60 zł miesięcznie. Środki przeznaczone są na pokrycie części kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Uczniowie nie objęci grantem mogą uczyć się przy pełnej odpłatności – jedna lekcja indywidualna w tygodniu oraz udzial w zajęciach zbiorych oraz wydarzeniach w ECEKON. Wysokość opłaty indywidualnej jest ustalana w każdym roku w oparciu o koszty prowadzonej działaności, obecnie wynosi 250 zł miesięcznie.

Co dalej?

Uczniowie zaawansowani w grze mogą grać w jednym z zespołów ECEKON. Zespoły ECEKON występują podczas różnych imprez organizowanych w naszym środowisku, w Gdańsku lub regionie. Soliści występują podczas koncertów okazjonalnych organizowanych w ECEKON, w tym w koncertach klas, w koncertach zimowych i w koncertach gdańskich.

Zapraszamy  do rozpoczęcia edukacji – w imieniu zespołu nauczycieli i naszej społeczności –

mgr Mirosława Lipińska, dr Ryszard Popowski.

 

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242