Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Sezon artystyczny 2015 / 2016

2015 09 02 – Gdańsk. Rozpoczęcie roku szkolnego w ECEKON. Spotkanie nauczycieli uczniów i rodziców. Koncert duetu Piotr & Barbara – skrzypce z fortepianem.

2015 09 09 – Gdańsk. ECEKON BRASS BAND wykonał fanfary podczas gali wręczania nagród Lodołamacze dla pracodawców i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Występ podczas 10 jubileuszowej gali konkursu Lodołamacze 2015 w sali jazzowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Około 200 osób.

2015 09 19 – Gdańsk. Koncert w Przedszkolu (dla dzieci z porażeniem mózgowym) w Gdańsku na Abrahama 12/14. Wystąpili Agata, Komorowska – fortepian, Dominik Sikora – akordeon , Grzegorz Truszkowski – keyboard – uczniowie wykonali po 2 utwory. Koncertowi towarzyszyła informacja promocyjna na temat działalności ECEKON. Koncert Muzyczny Poranek z okazji pasowania nowych uczniów w Przedszkolu. Organizator: Kornelia Adamska. ul. Abrahama 12/14 w Gdańsku. Około 70 osób.

2015 09 24 – Chmielno. Konsultacje kierownictwa ECEKON z kierownictwem Koła PSOUU w Chmielnie i instruktorką Hanną Pek w sprawie organizacji i animacji działalności zespołu artystycznego w Kole. Pierwszy publiczny występ zespołu w Chmielnie. Zawiązanie współpracy.

///

2015 10 11 – Gdynia. Wyjście podopiecznych ECEKON i członków OVA do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl Skrzypek na dachu.

2015 10 14 – Gdańsk. Występ zespołów kameralnych podczas Pierwszego Gdańskiego Festiwalu Seniorów w sali widowiskowej Domu Harcerza w Gdańsku. Organizator Beata Matyjaszczyk, udostępnienie pianina i występ duetu Piotra i Barbara, występ Agaty Komorowskiej. Około 200 osób.

2015 10 22 – Gdańsk. Zawiązanie współpracy ze Szkołą Specjalną na ul Karpiej organizującej Festiwal Piosenki dla osób z niepełnosprawnością, 9 edycji do 2014 roku.

2015 10 22 – Gdańsk. Koncert gdański – koncert zespołów kameralnych w sali koncertowej Orkiestry Vita Activa, wypowiedzi i inne formy ekspresji o tematyce gdańskiej, uczniowie Ireny Jasman. Około 60 osób.

2015 10 22 – Gdańsk. Wystąpienie dr Ryszarda Popowskiego podczas Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia – edukacja w czasie wolnym – „Metropolitalne uwarunkowania powstania i działalności ECEKON”.

2015 10 27Koncert zespołów kameralnych ECEKON dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z Gdańska w ramach działalności OMEP (Międzynarodowa Organizacja Edukacji Przedszkolnej) oraz w ramach projektu „Halo, jestem…Jestem z Gdańska” – sala koncertowa Orkiestry Vita Activa, ul. Aksamitna 4a w Gdańsku. Około 60 osób.

///

2015 11 21 – Koncert gdański – koncert zespołów kameralnych dla uczniów gdańskich szkół podstawowych; Domu Uphagena w Gdańsku. Około 50 osób.

2015 11 22 – Władysławowo. Wyjazd uczniów ECEKON na wycieczkę do Władysławowa, połączoną ze zwiedzaniem wystawy akordeonów i koncertem Piaf po polsku. Około 50 osób.

2015 11 27 – Gdańsk. Tematyczne wieczory muzyczne – XIII wieczór muzyki kameralnej – Enigma– koncert muzyki wojskowej zespołów kameralnych w sali koncertowej Orkiestry Vita Activa, ul. Aksamitna 4a w Gdańsku. Około 60 osób.

///

2015 12 28 – Gdańsk. Wywiad dla czasopisma Pielgrzym, red. Anna Mazurek-Klein.

 

2016

2016 01 13 – Gdańsk. Popis półroczny ECEKON 1 grupa.

2016 01 14 – Gdańsk. Popis półroczny ECEKON 2 grupa.

///

2016 03 22 – Gdańsk. Spotkanie świąteczne na Aksamitnej. Około 50 osób.

2016 03 20 – Bojano. Dzień Jedności Kaszubów w Bojano – udział w biciu rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. Udział 14 osób z ECEKON, w tym 3 uczniów akordeonistów.

2016 02 09 – Gdańsk. Uczniowie klasy IV Szkoły Gedanensis na Aksamitnej. Warsztaty: perkusja i improwizacja połączone z informacją o ECEKON i OVA.

2016 03 10 – Gdańsk/Gdynia. Akcja 88 klawiszy i 3 nogi – akcja crowdfundingowa zbieranie środków na zakup fortepianu do ECEKON. Przy pomocy Facebooka i innych środków informacji zainicjowano akcje zbiera pieniędzy. Wyprodukowano dwa filmy informujące o akcji, wydrukowano i rozprowadzono ulotki.

///

2016 04 25 – Gdańsk. Udział Open Sound w Misterium, Gdańsk, Długi Targ. Muzyka Cezary Paciorek, udział chóru i zespołu, aktorzy i statyści. Około 200 słuchaczy.

2016 04 14 – Gdańsk. Wizyta pedagog i przedstawiciela polonii z Petersburga.

2016 04 14 – Gdańsk. Wizyta Przewodniczącej Koła PSOUU Joanny Cwojdzińskiej , Mirosławy Lipińskiej i Ryszarda Popowskiego u Wiceprezydenta Piotra Kowalczuka w sprawie działalności ECEKON.

2016 xx xx – Gdańsk. Wizyta studyjna studentek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (współpraca koło studentów PORTA UG). Około 10 osób.

2016 04 01 – Gdańsk. Seria sesji fotograficznych fotografów z GTTF podczas prób OVA, prób i lekcji ECEKON.

2016 04 21 – Gdańsk. ECEKON Cafe Piano Bar i ECEKON Brass Band (fanfary) – otwarcie poradni na Jagiellońskiej w ramach projektu Norweskiego. Około 200 osób.

2016 04 22 – Gdańsk. Wystawa prac plastycznych w ECEKON na Aksamitnej – Izabeli Sip, członka OVA (po wystawie w galerii Świętojańskiej). Około 150 osób.

2016 04 24 – Gdańsk. ECEKON Open Sound – występ podczas Święta Wesak w Galerii Pionowa. Około 100 osób.

///

2016 05 05 – Gdańsk. Seria wywiadów dla portalu Trójmiasto, Dziennika Bałtyckiego, Radia Gdańsk na temat działalności OVA i ECEKON. Publikacje w Internecie, kilka tysięcy odbiorców.

2016 05 24 – Gdańsk. Konkurs pieśni historycznej – fanfary ECEKON BRASS BAND dla laureatów pierwszych miejsc. Klub Akwen, Ryszard Popowski – przewodniczący jury konkursu. Około 60 osób.

2016 05 25 – Gdańsk. 8 Otwarty Konkurs Perkusyjny ECEKON. Poprzedzony popisem recytatorskim uczniów Ireny Jasman. Aksamitna 4a.

2016 05 27 – Gdańsk Stogi. Koncert ECEKON w Ostoja. Śpiew: Dominik Sikora, śpiew Katarzyna Kacuniak, Małgorzata Tomaszewska i Irena Jasman. Piotr Jakubowski z mamą Barbarą, Sebastian Proszko fortepian, akompaniament Barbara Milewska. Organizacja i prowadzenie koncertu Irena Jasman. Około 50 osób.

///

2016 06 01 – Gdańsk. Festyn w Przedszkolu Specjalnym nr 40 – Przedszkole pod Sosnami w Gdańsku – klasa keyboardów, Agata Prud i Bartosz Siudyła nauczyciel Mirosław Brzana – wykonano 3 utwory. Około 100 osób.

2016 06 17 – Gdańsk. XIV Wieczór Kameralny ECEKON, Ciao Italia. Wykonawcy: Róg, Róg Ewa, Pląskowska,. Bracki, Sip, Lipi}ska Luiza, Łepek, Lange, Bryana, Gentkowski, Najda, Birr, Sikora, Skoczyk, Popowska Magdalena, Kisielewski, Kisielewska, Jasman, Tomaszewska, Najda Krzysztof, Szczodrowska, Kocuniak, Świst, Richert, Bawoł, Miller, Popowski, Lipińska Mirosława (28 wykonawców). Około 60 słuchaczy.

2016 06 20 – Gdańsk/Lublin. Opublikowanie numeru specjalnego Wychowania muzycznego, poświęconego edukacji muzycznej osób z niepełnosprawnościami, artykuły kierownictwa i nauczycieli ECEKON.

skanowanie0001

2016 06 22 – Gdańsk. Roczny popis ECEKON, grupa I, Aksamitna 4a, uczniowie i rodzice, około 100 osób.

2016 06 23 – Gdańsk. Roczny popis ECEKON, grupa II, Aksamitna 4a – uczniowie i rodzice, około 100 osób.

IMG_9576

2016 06 24 – Gdańsk. Występ uczennicy z klasy trąbki Roberta brackiego, Katarzyny Dunikowskiej na zakończenie roku w jej szkole dla rówieśników i grona pedagogicznego. Pierwszy jej publiczny koncert, zorganizowany  na prośbę uczennicy. Około 80 osób.

IMG_9664

2016 06 30 – Gdańsk. ECEKON i OVA zakończenie sezonu artystycznego – Aksamitna 4a.

///

2016 07 15 – Warszawa. Udział Mirosławy Lipińskiej i Ryszard Popowskiego w ogólnopolskiej debacie zorganizowanej przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, na temat wdrożenia postanowień Artykułu 30 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ z 2006 roku.

2016 07 20 – Gdańsk/Lublin. Opublikowanie numeru 3 Wychowania muzycznego, zawierającego artykuły na temat kultury osób z niepełnosprawnościami. Współpraca redakcyjna Ryszard Popowski.

2016 07 24 – Poznań / Gdańsk. Opublikowanie w numerze 30 Przewodnika Katolickiego artykułu Magdaleny Mateja (wywiad z Ryszardem Popowskim) zatytułowanego „Tysiące drobnych sprawności” na temat działalności Orkiestry i ECEKON. Zobacz zakładkę Artykuły.

2016 07 30 – Chmielno (woj. pomorskie). Pierwszy publiczny koncert zespołu ECEKON Karno w składzie Dominik Sikora akordeon, Szymon Romańczyk kontrabas, Błażej Kiszelewski diabelskie skrzypce. Kierownictwo artystyczne Jacek Birr i Krzysztof Najda. Zespół wykonał 7 utworów. Około 500 osób. Zobacz: wpis i fotografie na Facebook

 

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242