Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

rodzice Katarzyny

Nasza córka Katarzyna ma siedemnaście lat. (…) Kasia jest dzieckiem bardzo towarzyskim i równocześnie muzykalnym, kiedy więc dwa lata temu dowiedzieliśmy się o istnieniu ECEKON-u (Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych) i orkiestry Vita-Activa pomyśleliśmy, że takie miejsce jest szansą dla Kasi – szansą na przełamanie dojmującej samotności oraz na rozwój muzyczny. I nie pomyliliśmy się. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Kasia trafiła tutaj.
Dwadzieścia miesięcy temu Kasia rozpoczęła naukę gry na trąbce w ECEKON-ie pod kierunkiem pana Roberta Brackiego – świetnego muzyka i pedagoga, obdarzonego talentem współpracy z osobą niepełnosprawną, a przede wszystkim wielką cierpliwością. Nasza córka bardzo lubi lekcje z panem Robertem i chętnie gra na trąbce. Uczęszcza również na zajęcia zespołu instrumentów dętych. Nawiązuje znajomości z osobami niepełnosprawnymi. Koncertuje w szkole na akademiach i uroczystościach.
Kasia cierpi na zaburzenia lękowe. Jest dzieckiem bardzo poranionym. Doznała licznych niepowodzeń i przykrości uczęszczając do szkoły podstawowej. Teraz lęki znacznie zmalały, a samoocena córki znacznie wzrosła. Ma poczucie przynależności do grupy.
Zauważyliśmy, że osoby niepełnosprawne grające w orkiestrze i uczące się gry na instrumentach przychodzą często przynajmniej godzinę przed czasem po to, aby się spotkać i porozmawiać. Osoby te zaprzyjaźniły się ze sobą i widzimy, że jest to miejsce do którego lgną i którego potrzebują.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242