Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

rodzice Jasia

Drogi ECEKONIE dobrze, że jesteś!
Nasz synek Jasio uczy się od dwóch lat gry na pianinie pod opieką Pana Roberta Brackiego. O Ecekonie dowiedzieliśmy się na konferencji dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce i w Europie. Wykład pana Ryszarda Popowskiego był jasnym punktem tego tematu, jeśli chodzi o warunki w Polsce. W sposób bardzo rzeczowy i kompetentny przedstawił cele i działalność swojej organizacji. Mówił pięknie, ale bez farmazonów, dorabiania zbędnej ideologii i koloryzowania osób z upośledzeniem umysłowym oraz tego jak mogą odbierać muzykę. To nam zaimponowało. Nasz syn jest dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością, w tym z niedosłuchem obustronnym znacznym, mimo to został przyjęty do grona uczniów Ecekonu, nie przestraszyli się. Gra na pianinie jest dla niego rehabilitacją słuchu, ręki, koordynacji i usprawnianiem współpracy obu półkul dzięki zaangażowaniu obu rąk do grania. Jest też ćwiczeniem koncentracji i uwagi. Gra na instrumencie ma wielką zaletę dla dzieci podobnych do Jasia – efekty są dla dziecka szybko zauważalne – co jest bardzo motywujące. Dziecko czuje, że ma moc sprawczą. Wreszcie nasze dziecko potrafi coś czego inni nie potrafią, ma coś czym może zaimponować rodzinie i kolegom. Ma poczucie sprawstwa, poczucie, że jak nad czymś pracuje to to się udaje. Uczy się cierpliwości. Jest niedosłyszący, a już wie, że nacisnął nieprawidłowy dźwięk, sam się poprawia – za coś jest więc też odpowiedzialny. Występy wszystkich uczniów są tutaj traktowane bardzo poważnie i uroczyście.
Przychodząc na lekcje, my rodzice mamy możliwość spotkać innych rodziców, porozmawiać, wygadać się i wymienić informacje. Mamy też okazję poobserwować dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie ( a takimi będą kiedyś nasze dzieci). Możemy zobaczyć jak dobrze czują się we własnym gronie, jak żartują, troszczą się o siebie nawzajem, jak czują się w tym miejscu szczęśliwi i bezpieczni. Jestem pewna, że próby i spotkania są sensem ich życia i wyznaczają jego rytm.
Jest to miejsce, gdzie osoby z upośledzeniem intelektualnym są szanowane i poważnie traktowane.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242