Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Nihil novi sub sole

nihil_novi_sub_sole_bialea01 02 0304a0405 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17
Był to XV wieczór muzyczny, podczas którego wykonano wybór utworów z poprzednich 14 wieczorów. Wystąpili uczniowie ECEKON, nauczyciele i przyjaciele. Ponad 80 słuchaczy.nihil_novi_sub_sole_bialec

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242