Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Ewa Pomorska

Ewa Pomorska – uczestniczy w działalności ECEKON od 2008 roku. Uczy się grać na cytrze pod kierunkiem Ryszarda Popowskiego a obecnie Katarzyny Pląskowskiej. Bierze udział w działalności artystycznej ECEKON, występuje podczas koncertów kameralnych w dutach: cytra z gitarą, cytra z harfą, cytra ze skrzypcami. Podczas Wieczoru Muzycznego ECEKON – Muzyka dawna, wystąpiła w zespole w składzie: cyta, harfa, gitara klasyczna, kontrabas wykonując Passacaglię. Jest bohaterką reportażu Radia Gdańsk – Cytra pani Ewy. Współpracuje z PTSR w Gdańsku.

Na fotografii w duecie z Katarzyną Pląskowską.

DSC_0114

 

Koncert w duecie z Ryszardem Popowskim podczas spotkania świątecznego w PTSR – Koło w Gdańsku.

pani EWA 2

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242