Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Ryszard Popowski – Wprowadzenie do problematyki animacji kultury muzycznej w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

W artykule poruszone są następujące zagadnienia: zasadniczne problemy aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnościa, arteterapia czy uczestnictwo w kulturze, cele publikacji numeru specjalnego czasopisma dla nauczycieli muzyki, poświęconego osobom z niepełnosprawnościami.

W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016, s. 4 – 7.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/materialy-lt-br-gt-dla-zarejestrowanych_z_34.html

login: ecekon

hasło: ecekon

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242