Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

oprac. Mirosław Grusiewicz – Przykłady działań w zakresie kształtowania kultury muzycznej w środowiskach osób z niepełnosprawnościami.

Autor jest redaktorem naczelnym Wychowania Muzycznego. Artykuł zawiera krótkie charakterystyki działalności kulturalnej, głównie muzycznej i teatralno-muzycznej, jakie mają miejsce w  placówkach opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością na terenie Polski. Większość opisów dotyczy działań w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W: Wychowanie Muzyczne, nr 3, 2016, s. 34 – 36.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/materialy-lt-br-gt-dla-zarejestrowanych_z_34.html

login: ecekon

hasło: ecekon

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242