Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Grażyna Bejster – Śpiewam na cały głos … – włączanie do życia publicznego przez kulturę dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Autorka jest dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przysposobienia do Pracy przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku.  Autorka prezentuje różne formy edukacji kulturalnej stosowane w tych placówkach. We wstępie artykułu zamieszczona jest charakterystyka tego rodzaju szkolnictwa.

W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016. s. 15 – 22.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/numer_nr_88.html

login: ecekon

hasło: ecekon

Zobacz film dokumentalny związany z artykułem: Na całe gardło śpiewałem

 

 

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242