Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Adam Skrętny – Tyflopedagogika instrumentalna – autorski program nauczania gry na gitarze przy pomocy audiobooków gitarowych.

Autor opisuje swoje doświadczenia w nauce gry na gitarze przy pomocy przygotowanychprzez siebie materiałów.

Zobacz: Wychowanie Muzyczne – nr 3, 2016, s. 18 – 23.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/numer_nr_89.html

login: ecekon

hasło: ecekon

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242