Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Task’s

ECEKON methodical centre’s activity is aimed at animation of the artistic movement in the disabled community.

The tasks of the ECEKON centre include:

  • musical, artistic and general education of disabled persons;
  • description of the processes of artistic education of the disabled;
  • description of conditions of social inclusion on the basis of artistic competences;
  • monitoring of the artistic culture of disabled persons;
  • promoting its achievements in Gdansk, the region, Poland and Europe;
  • teaching our staff to work within the scope of artistic culture with disabled persons.
wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242