Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
THE EUROPEAN CENTRE FOR THE CULTURAL EDUCATION OF THE DISABLED PERSONS
THE EUROPEAN CENTRE FOR THE CULTURAL EDUCATION OF THE DISABLED PERSONS
Disability
A A A

I’m from Gdansk

Równolegle z edukacją muzyczną w ECEKON, realizowana jest edukacja do obecności w życiu publicznym. Zrealizowano półroczne programy:

  • O sobie samym – kim jestem, czego się uczę.
  • Gdańsk – znam nasze miasto – wokół ECEKON i ul. Aksamitnej.
  • Gdańsk – znam nasze miasto – Droga Królewska.
  • Gdańsk – znam nasze miasto –  mało znane zabytki.

Podczas zajęć ucziowie korzystają z Gdańskiej Szafy – jest to zbiór książek, albumów i rekwizytów dotyczących dawnego i współczesnego Gdańska.

  • Jak dojechać komunikacją miejską do ECEKON, jak dojechać komunikacją miejską do domu.
  • Znam swoje prawa – Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Umiejętności uczniów prezentowane są publicznie podczas półrocznych i rocznych popisów uczniów ECEKON. Wielu uczniów potrafi publicznie zapowiedzieć swój występ.

Zajęcia prowadzi Irena Jasman.

Na zdjęciu jeden ze spacerów ulicami Gdańska, podczas którego uczniowie ECEKON publicznie wypowiadali się na temat spotykanych zabytków.

ecekon przewodnik 2011

 

deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242