Concert offer

W jakich okolicznościach i gdzie występują zespoły ECEKON.

Zespoły kameralne ECEKON biorą udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez urzędy, organizacje, osoby prywatne.  Na przykład ECEKON BRASS BAND kilkakrotnie wykonywał fanfary podczas gali wręczania nagród LODOŁAMACZE dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.  Zespół ECEKON Karno wystąpił podczas festynu w Chmielnie. Zespoły kameralne występują podczas festynów, uroczystości w organizacjach pomocowych, podczas konferencji naukowych i szkoleniowych, konferencji społecznych, spotkań towarzyskich. Zespoły ECEKON mogą występować zarówno w salach jak i w plenerze. Ze względu na niewielkie składy dobrze wpisują się w przestrzeń każdego miejsca.

Jak przebiegają koncerty.

Zespoły kameralne ECEKON wykonują koncerty  trwające od kilku minut do koncertów 45 minutowych. W jednym koncercie może wystąpić kilka zespołów ECEKON. Skład zespołów i charakter repertuaru został opisany w zakładce: Zespoły.

Jak zorganizować koncert zespołu ECEKON.

Koncerty mają charakter non profit. Niekiedy należy pokryć koszty organizacyjne, np. koszty transportu. Zależy to od okolicznosci realizacji koncertu i miejsca. Zaproszenia prosimy przysyłać na adres: ecekon@psouu.gda.pl lub skontaktować się telefonicznie. Dane kontaktowe  w zakładce: Kontakt.

Wpłać darowiznę dla ECEKON

Kwota:

PLN
KRS 0000081242

Donate donation for ECEKON

Amount:

PLN
KRS 0000081242