Music on the Internet

Muzykoteka Szkolna

Portal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Zawiera materiały muzyczne przeznaczone dla szkół, informacje z bieżącego życia muzycznego oraz podstawową wiedzę o muzyce.

 

Otwarte zasoby

– Portal ogólnodostępnych, darmowych zdjęć, nagrań muzycznych i materiałów edukacyjnych, z których legalnie możemy korzystać.

Kula

– Strona MKiDN adresowana do dzieci o wybranych przejawach kultury polskiej, między innymi są informacje o Chopinie.

Qlturka

– Portal zasobów kulturalnych dla dzieci.

Classical Archives

– Światowe archiwum nagrań muzycznych, płyt, plików mp3 i midi z zakresu historii muzyki kultury europejskiej. Zawiera pełne zestawienia dzieł kompozytorów, ich biografie i bibliografie.

Kunst der Fuge

– Zbiór nagrań midi utworów wybitnych twórców kultury europejskiej. Zawiera również informacje o kompozytorach.

Chopin

Witryna pod patronatem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie zamieszczona w Internecie w roku 1997. Pełni rolę multimedialnej encyklopedii wiedzy o Fryderyku Chopinie.

 Muzeum dźwięku

Strona projektu edukacyjnego, w efekcie którego powstał bank brzmień instrumentów ludowych. Wykorzystując autentyczne brzmienia i skale możemy tworzyć dowolne melodie o kolorycie ludowym, zawiera również informacje i zdjęcia instrumentów.

Stroje polskie. PolaLech

– Barwna strona adresowana do dzieci i młodzieży opisująca polskie stroje ludowe. Zawiera materiały edukacyjne, gry, zabawy, barwne ilustracje, kolorowanki i puzzle.

Polska tradycja.

– Zbiór materiałów i informacji o polskiej tradycyjnej kulturze, pieśniach, strojach ludowych, zwyczajach, obrzędach, naszych regionalnych i narodowych legendach.

 

– Strona poświęcona światowemu dorobku klasycznej kultury muzycznej. Biogramy, dorobek kompozytorski, tablice historyczne.

www.classical.net

– Strona poświęcona polskim instrumentom ludowym.

www.instrumenty.edu.pl

 

Wpłać darowiznę dla ECEKON

Kwota:

PLN
KRS 0000081242

Donate donation for ECEKON

Amount:

PLN
KRS 0000081242