Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
THE EUROPEAN CENTRE FOR THE CULTURAL EDUCATION OF THE DISABLED PERSONS
THE EUROPEAN CENTRE FOR THE CULTURAL EDUCATION OF THE DISABLED PERSONS
Disability
A A A

Link’s

Joy of sound
Adres do grupy muzycznej w Anglii.
Torshov Korpset
Adres do orkiestry dętej, w której grają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
London Charity Orchestra
Adres do orkiestry w Londynie grającej koncerty charytatywne.
Music Alive
Ośrodek w małej miejscowości w Anglii oferujący zajęcia muzyczne dla niepełnosprawnych
Berkshire Hills Music Academy
Dwuletnia, dzienna, pobytowa szkoła do osób dorosłych z niepełnoprawnością intelektualną. W programie zajęcia muzyczne. Uczniowie z wielu krajów.
Reseau Musique et Handicap
Adres do strony poświęconej francuskiemu programowi kulturalnemu dla osób z niepełnosprawnością.
Tam-Ton
Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych.  Organizacja działa w Łodzi, organizuje festiwale teatrów muzycznych.
Spotlight
Festiwal osób z niepełnosprawnością w Azji
Disabled Drummers Association
Stowarzyszenie działające na rzecz niepełnosprawnych perkusistów, wykorzystanie perkusji do celów terapeutycznych.
Nordoff Robbins music transforming lives
Placówka o wybitnym dorobku wykorzystująca techniki muzykoterapeutyczne do wsparcia osób o różnorodnej niepełnosprawności.
Nordoff Robbins – zakładka: linki
Zakładka: linki, na stronie Nordoff Robbins. Zawiera liczne adresy związane z działalnością terapeutyczną.
Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft
IMEW działa non profit, zajmuje się interdyscyplinarnumi badaniami ze szczególnym uwzględniem problematyki życia osób z niepełnosprawnościami
Niepełnosprawny wirtuoz fortepianu
Zbiór filmow o niepełnsoprawnych artystach, w tym niewidomych wirtuozach
Muzykoteka Szkolna

Portal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Zawiera materiały muzyczne przeznaczone dla szkół, informacje z bieżącego życia muzycznego oraz podstawową wiedzę o muzyce.

 

Otwarte zasoby

– Portal ogólnodostępnych, darmowych zdjęć, nagrań muzycznych i materiałów edukacyjnych, z których legalnie możemy korzystać.

Kula

– Strona MKiDN adresowana do dzieci o wybranych przejawach kultury polskiej, między innymi są informacje o Chopinie.

Qlturka

– Portal zasobów kulturalnych dla dzieci.

Classical Archives

– Światowe archiwum nagrań muzycznych, płyt, plików mp3 i midi z zakresu historii muzyki kultury europejskiej. Zawiera pełne zestawienia dzieł kompozytorów, ich biografie i bibliografie.

Kunst der Fuge

– Zbiór nagrań midi utworów wybitnych twórców kultury europejskiej. Zawiera również informacje o kompozytorach.

Chopin

Witryna pod patronatem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie zamieszczona w Internecie w roku 1997. Pełni rolę multimedialnej encyklopedii wiedzy o Fryderyku Chopinie.

 Muzeum dźwięku

Strona projektu edukacyjnego, w efekcie którego powstał bank brzmień instrumentów ludowych. Wykorzystując autentyczne brzmienia i skale możemy tworzyć dowolne melodie o kolorycie ludowym, zawiera również informacje i zdjęcia instrumentów.

Stroje polskie. PolaLech

– Barwna strona adresowana do dzieci i młodzieży opisująca polskie stroje ludowe. Zawiera materiały edukacyjne, gry, zabawy, barwne ilustracje, kolorowanki i puzzle.

Polska tradycja.

– Zbiór materiałów i informacji o polskiej tradycyjnej kulturze, pieśniach, strojach ludowych, zwyczajach, obrzędach, naszych regionalnych i narodowych legendach.

– Strona poświęcona światowemu dorobku klasycznej kultury muzycznej. Biogramy, dorobek kompozytorski, tablice historyczne.

www.classical.net

– Strona poświęcona polskim instrumentom ludowym.

www.instrumenty.edu.pl

deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242