Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
THE EUROPEAN CENTRE FOR THE CULTURAL EDUCATION OF THE DISABLED PERSONS
THE EUROPEAN CENTRE FOR THE CULTURAL EDUCATION OF THE DISABLED PERSONS
Disability
A A A

articles

    deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
    enter purpose: donation to ECEKON

    recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
    Thank you!

    KRS 0000081242