Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdańsku

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdańsku jest placówką, która w swojej pracy od niemal ćwierć wieku kieruje się ideą integracji, wyrażającej się w słowach Szkoła dla wszystkich. Oznacza to, że uczymy i wychowujemy dzieci, które różnią się między sobą możliwościami we wszystkich sferach rozwoju. Wielu naszych uczniów i absolwentów jest uczestnikami programu ECEKON. Z radością obserwujemy, jak wspaniale rozwijają swoje talenty, jak dzięki umiejętnościom zdobywanym w czasie lekcji śpiewu, gry na rozmaitych instrumentach, uczestniczeniu w pracy zespołów muzycznych stają się pewniejsi siebie, świadomi swoich kompetencji. Odnoszą sukcesy, cieszą się nimi i dzielą z innymi. Sukcesy uczniów ECEKON-u są sukcesami całych rodzin, są dowodem na to, że niepełnosprawność intelektualna nie musi być przeszkodą w życiu pełnym treści.

Jako dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 44 wyrażamy entuzjastyczne poparcie dla idei, którą realizują wszystkie osoby zaangażowane w program ECEKON. Program ten jest ucieleśnieniem idei bliskiej nam wszystkim. Jest inicjatywą godną rozwoju i naśladowania przez wszystkich, którym leży na sercu dobro osób z niepełnosprawnością, jako pełnoprawnych uczestników życia społecznego. Wierzymy, że już wkrótce ECEKON doczeka się siedziby z prawdziwego zdarzenia, z prawdziwą salą koncertową, w której utwory wykonywane przez młodych muzyków zabrzmią jeszcze donioślej!

mgr Maciej Barański

Dyrektor Szkoły

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242