Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

rodzice Krzysztofa

Chciałabym serdecznie podziękować ośrodkowi ECEKON za całoroczną pracę z moim synem. Krzysztof już czwarty rok uczy się gry na kontrabasie i bardzo to lubi. Krzysztof ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (…) i uczestnictwo w zajęciach ECEKON-u ma w jego przypadku ogromne znaczenie terapeutyczne. Krzysztof dwa razy w tygodniu przyjeżdża na lekcje muzyki, co bardzo buduje jego samodzielność i umiejętność poruszania się po mieście. Bierze udział również w projektach gry zespołowej – muzyka kameralna, co pomaga mu w socjalizacji, a ma z tym kłopoty. (…) Gra na kontrabasie pozwala mu zaistnieć w środowisku nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także w grupie rówieśniczej na osiedlu, oraz wśród dorosłych. Może imponować rówieśnikom nie tylko paleniem papierosów lub piciem alkoholu, ale wykonywaniem czynności, której oni nie potrafią. W jego przypadku ma to ogromne znaczenie (…) Lekcje dwa razy w tygodniu pomagają mu też twórczo zagospodarować czas wolny (…) W bieżącym roku, przy walnej pomocy Politechniki Gdańskiej, udało się nam zakupić instrument na własność. Krzysztof może na nim ćwiczyć w domu, oraz grać na uroczystościach domowych, występach szkolnych lub kościelnych. Bardzo to pomaga mu nie czuć się „zaszufladkowanym” jako osoba niepełnosprawna, a imponować również osobom pełnosprawnym. Posiada coś własnego, czego inni nie mają i umie coś, czego inni nie umieją. Ma to również duże znaczenie dla funkcjonowania wśród zdrowego rodzeństwa (również utalentowanego, na szczęście w innych kategoriach ;-)).
Krzysztof jest osobą silnie nadpobudliwą. Gra na kontrabasie, który ma niskie dźwięki, działa na niego uspokajająco. Pomaga mu to radzić sobie ze stresem. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach zainteresował się także muzyką poważną, zwłaszcza organową, a ta również bardzo go uspokaja. Próbuje także improwizacji na keyboardzie i akordeonie – również świetny sposób na twórcze radzenie sobie z nudą i stresem.

Biorąc pod uwagę wszystkie te zalety z uczestnictwa Krzysztofa w programie ECEKON mam nadzieję, że będzie mógł kontynuować naukę gry na instrumencie w kolejnych latach.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242