Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

rodzice Filipa

Nasz syn Filip od ośmiu lat uczestniczy w projekcie kształcenia muzycznego prowadzonym przez ECEKON. Filip zawsze lubił muzykę, ma doskonały słuch i poczucie rytmu. Ośrodek ECEKON to miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne, takie jak Filip mogą te talenty i zainteresowania rozwijać pod kierunkiem profesjonalnej kadry. Nauka i ćwiczenia w ramach ECEKONu pozwoliły mu osiągnąć taki poziom, że od dwóch lat gra w orkiestrze Vita Activa, jedynej w Polsce orkiestrze integracyjnej, w której grają dorosłe osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym.

Zajęcia w ECEKONie nie tylko rozwijają muzycznie, ale też rozwijają osobowość naszych dzieci. Ośrodek prowadzi zajęcia wychowania kulturalnego, kształtujące w nich wzory zachowania i rozwijające ich poczucie własnej wartości. Oprócz własnych zajęć muzycznych i wychowania kulturalnego, ośrodek organizuje dla swoich podopiecznych wyjścia na koncerty innych muzyków oraz spacery z przewodnikiem po Gdańsku i po regionie.

Te lata zmieniły życie Filipa i nasze. U Filipa pojawiła się umiejętność pracy w zespole, zwiększyła się koncentracja uwagi i poczucie obowiązku. Stał się znacznie bardziej samodzielny i pomocny dla rodziny. Nigdy przez te lata Filip nie opuścił zajęć, ani się nie spóźnił, chociaż nikt go do nich nie zmusza.

Ośrodek ECEKONu to też miejsce spotkań dla ludzi, którzy zwykle mają mniej znajomych i przyjaciół niż osoby zdrowe. Są to spotkania bardzo dla nich ważne. Dlatego istotne jest, że ośrodek znajduje się w miejscu dobrze skomunikowanym, do którego można szybko dotrzeć kilkoma środkami komunikacji publicznej z różnych dzielnic miasta. (…)

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242