Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

o rekomendacjach …

Zakładka zawiera wypowiedzi rodziców dzieci biorących udział w działalności ECEKON i wypowiedzi osób dorosłych biorących udział w tej działalności. Opinie osób prywatnych i instytucji na temat znaczenia kultury artystycznej w życiu osób z niepełnosprawnościami. Publikacja i treść wypowiedzi są autoryzowane.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242