Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Błażej Kiszelewski

Błażej Kiszelewski – graduated from Special School of Work Training (Zespół Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy). He served his apprenticeship in City Zoo in Gdańsk and in an Inn in Orunia in Gdańsk. He does not work. He lives with his family.

img_1905

A drummer by interest, he plays electronic drumms at home. He learnt to play the kettle-drumms with the musician from Baltic Opera in Gdańsk and a teacher of the drumms in ZSM in Gdańsk – Szczepan Polewski. A student of ECEKON of keyboard class of Mirosław Brzana. He is a member of Karno – the ECEKON band and Vita Activa Orchestra (plays the kettle-drumms and other instruments). He takes part in chamber concerts performed by ECEKON (see a scene of Grzegorz Miller for ECEKON concert – song Kliper, rufa, burta, szkwał … and other Błażej’s performances on – Pasja Błażeja.

In 2013 he got 3rd place in Polish Competition for Young Musician in Gdynia (Ogólnopolski Konkurs Młodego Muzyka w Gdyni) organized by Music Assembly ‘Presto’. He enters Open Competition for Improvisation on Zestaw (Otwarty Konkurs Improwizacji na Zestawie) where he got 1st place in 2014 and 2015.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242