Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Sebastian Proszko

Sebastian Proszko – pianista, kameralista, malarz.

Sebastian Proszko jest jednym z uczniów ECEKON w klasie fortepianu Barbary Milewskiej. Wielkim osiągnięciem Sebastiana jest gra oburącz, z tym, ze w ten sposób gra wyłącznie melodie. Jest bardzo muzykalny. Potrafi wyszukać każdą, nawet bardzo trudną melodię i ułożyć sobie jej grę na klawiaturze. Ma w repertuarze dziesiątki melodii, które gra z pamięci. Jego gra jest bardzo subtelna, pięknie frazuje przez co słucha się jego gry z zainteresowaniem i wielką przyjemnością. Jego umiejętności najpełniej wykorzystywane są w muzyce kameralnej. Często gra w duetach, triach czy kwartetach prowadząc główne melodie. Poza wrażliwością muzyczną Sebastian wykazał się talentem malarskim. Tworzy wielobarwne kompozycje złożone z pasów różnie rozłożonych w płaszczyźnie.

Zobacz film – Trio

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242