Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

o biogramach –

Z oferty ECEKON i OVA stale (przez wiele lat) korzysta 150 osób – dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Zakładka: Biogramy –  zawiera kilka charakterystyk osób pełnoletnich, które biorą udział w publicznym życiu społecznym, działając w zespołach artystycznych ECEKON i OVA. Wszystkie osoby wyraziły zgodę na publikację swoich biogramów i je autoryzowały.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242