Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Urszula Roguska – 10 lat konkursu Pieśni Historycznej na Pomorzu.

Autorka jest nauczycielką w szkole specjalnej w Gdańsku, inicjatorką i organizatorską konkursu. W artykule opisuje założenia, uwarunkowania realizacji i dorobek konkursu.

W: Wychowanie Muzyczne, nr 3, 2016, s. 34- 36.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/numer_nr_89.html

Login: ecekon

Hasło: ecekon

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242