Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Ryszard Popowski – Analiza treści art. 30 Konwecji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wdrożenie.

Materiał zawiera analizę Artykułu 30, stanowiącego o udziale w kulturze i sporcie, napisaną pod kątem zadań wykonawczych. Lokalizuje postanowienia konwencji w kontekście współczesnej kultury i metod animacji kultury artystycznej, szczególnie muzycznej. W zakończeniu wymienione są zadania jakie należy wykonać praktycznie, by postanowienia Konwencji mogły zostać zrealizowane. Jednym z takich zadań jest powołanie placówki, tak jak w kulturze uniwersalnej, specjalizującej się i koncentrującej się na tych zagadnieniach.

Ryszard Popowski – Analiza treści art. 30 Konwecji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wdrożenie.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242