Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Ryszard Popowski – Uniwersalne i specyficzne uwarunkowania animacji kultury w środowisku osób z niepełnosprawnościami

Artykuł  Uniwersalne i specyficzne uwarunkowania animaacji kultury w środowisku osób z niepełnosprawnościami – co nam podpowiada art. 30 Konwencji ONZ wskazuje na problemy lokalizacji kultury osób z niepełnosprawnościami w kulturze współczesnej. Zwraca uwagę na rolę ośrodków opiekuńczych i pomocowych w animacji tej kultury. To w nich ukształtuje się powszechność dostępu i jakość tej kultury.

W: Społeczeństwo dla wszystkich, nr 3 (59) wrzesień 1016, s. 22- 24.

Film dokumentalny ukazuje występ wspomagany w środowisku zamkniętym, ze wsparciem instruktora. Występ ma wszystkie wartości występu publicznego (kompetencje wykonawców i okoliczności wykonania koncertu), ale ze względu na jego miejsce, przestrzeń publiczną zamkniętą (we własnym gronie),  nie tworzy problemów związanych z wartościowaniem i oceną prezentacji. Posłuchaj jak śpiewa Małgorzata Tomaszewska.

 

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242