Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Ryszard Popowski – Talent, uzdolnienie w edukacji osób z niepełnosprawnościami.

Artykuł rozpatruje uniwersalne i specyficzne uwarunkowania rozumienia
pojęcia talent w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami i
niepełnosprawnością intelektualną, odwołuje się do doświadczeń ECEKON  w
kształceniu osób z niepełnosprawnością intelektualną wykazujących cechy
uzdolnienia muzycznego.

Ryszard Popowski – Talent, uzdolnienie w edukacji osób z niepełnosprawnościami.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242