Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Ryszard Popowski, Mirosław Grusiewicz – Do jakiej kultury prowadzi współczesna powszechna edukacja muzyczna.

Artykuł zawiera ustalenia panelu poświęconego powszechnej edukacji muzycznej z II Kongresu Muzyki Polskiej.

W: Wychowanie muzyczne, nr. 3/ 2014, s. 10 -14.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/materialy-lt-br-gt-dla-zarejestrowanych_z_34.html

login: ecekon

hasło: ecekon

(Podczas tego Kongresu (IMT, Warszawa 2014 r) zrealizowany został także panel poświęcony kulturze muzycznej osób z niepełnosprawnościami. Panel prowadziła Mirosława Lipińska.) Arykuł na ten temat:

W: Społeczeństwo dla wszystkich. Kwartalnik PSOUU. Nr 2 (50) 2014, s. 22 – 23.

Czytaj, pobierz numer czerwcowy 2014: http://psouu.org.pl/publikacje-spoleczenstwo

Zobacz materiały z II Konwencji Muzyki Polskiej na stronie Instytutu Muzyki i Tańca:

http://www.konwencjamuzyki.pl/pl/2014/materialy

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242