Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Ryszard Popowski – Metropolitalne uwarunkowania animacji kultury osób z niepełnosprawnościami.

Artykuł przygotowany na Kongres Smart Metropolia Gdańsku 2016. Na przykładzie ECEKON wskazuje na okoliczności animacji kultury osób z niepełnosprawnościami żyjących w aglomeracji.

ECEKON – smart metropolia – uwarunkowania metropolitalne – pdf

ECEKON – smart metropolia – uwarunkowania metropolitalne – word

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242