Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Ryszard Popowski – II Konwencja Muzyki Polskiej – uczestnictwo osób z niep. intelektualną w kulturze muzycznej.

Zawiera sprawozdanie z przebiegu panelu poświęconego uczestnictwie w kulturze osób z niepełnosprawnością prowadzonego przez Mirosławę Lipińską  i ustalenia zadań do wykonania.

W: Społeczeństwo dla wszystkich. Kwartalnik PSOUU. Nr 2 (50) 2014, s. 22 – 23.

Czytaj, pobierz numer czerwcowy 2014: http://psouu.org.pl/publikacje-spoleczenstwo

Zobacz materiały z II Konwencji Muzyki Polskiej na stronie Instytutu Muzyki i Tańca:

http://www.konwencjamuzyki.pl/pl/2014/materialy

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242