Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

red. Mirosław Grusiewicz – Edukacja musi się zmienić – idee Ryszarda Popowskiego.

Artykuł zawiera przegląd poglądów na temat powszechnej edukacji muzycznej  jakie opublikował, na forum facebookowych Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki, Ryszard Popowski. Wiele z nich przeciwstawia się steotypom edukacyjnym, stąd taki tytuł tego artykułu. Jednym z poruszanych wątków są przykłady rozwoju kultury muzycznej w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Dyskusja odbyła się przed II Konwencją Muzyki Polskiej w Warszawie w 2014 roku.

W: Wychowanie Muzyczne,  nr 2, 2014, s. 54 – 56.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/materialy-lt-br-gt-dla-zarejestrowanych_z_34.html

login: ecekon

hasło: ecekon

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242