Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Ryszard Popowski – Postulaty integracji, a praktyka społeczna praktycznej edukacji muzycznej (artystycznej).

Artykuł jest odpowiedzią na artykuł dziennikarza  Mateusza Różańskiego Grać nie każdy może …, opublikowanego w magazynie Integracja nr 4/2019 (156), s. 28 – 30. Osoby z niepełnosprawnościami zabiegają o dostęp do szkół muzycznych, przy czym napotykają na znaczne trudności w dostępie do tej edukacji. Ryszard Popowski w artykule Postulaty integracji a praktyka społeczna praktycznej edukacji muzycznej (artystycznej), dokonuje merytorycznej analizy uwarunkowań dostępu do szkolnictwa muzycznego (artystycznego) osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wskazuje na specyfikę tego szkolnictwa, proponuje konkretne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ryszard Popowski – Postulaty integracji, a praktyka społeczna praktycznej edukacji muzycznej (artystycznej).pdf

Ryszard Popowski – Postulaty integracji, a praktyka społeczna praktycznej edukacji muzycznej (artystycznej).docx

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242