Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Mirosława Lipińska, Ryszard Popowski – Zadania nauczycieli muzyki, organizacji i instytucji kultury muzycznej w świetle artykułu 30 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W artykule poruszone są zagadnienia dotyczące edukacji muzycznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich czynnego udziału w kształtowaniu współczesnej kultury muzycznej. Szczególną rolę mają do spełnienia nauczyciele muzyki pracujący w szkołach powszechnych. Praca w placówkach pomocowych może być dla nich dodatkowym miejscem pracy a środowisko osób z niepełnosprawnościami pozyska doskonale wykształconą kadrę.

Zobacz: Wychowanie Muzyczne, nr 2, 2016, s. 8 – 14.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_50.html

login: ecekon

hasło: ecekon

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242