Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Mirosław Brzana – Moja klasa keyboardzistów.

Autor pracuje w ECEKON. W artykule opisuje swoje doświadczenia z założenia i rozwoju klasy keybordów. Zawiera krótkie charakterystyki uczniów. Zobacz też zakładkę: nauczyciele ECEKON.

W: Wychowanie Muzyczne, nr 2/2016, s. 57 – 61.

Czytaj:  http://www.wychmuz.pl/numer_nr_88.html

login: ecekon

hasło: ecekon

 

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242