Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Magdalena Popowska – Rola kultury muzycznej we wzmacnianiu uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym

Magdalena Popowska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego – kierunku socjologia. Rola kultury muzycznej we wzmacnianiu … jest pracą magisterską autorki – 2019. Praca bazuje na cyklu wywiadów środowiskowych przeprowadzonych z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Magdalena Popowska jest członkiem Orkiestry Vita Activa oraz nauczycielem w ECEKON. Jest współautorem artykułu (z Ryszardem Popowskim) Nowe obszary edukacji muzycznej – nowe funkcje muzyki – muzyka i kultura muzyczna jako narzędzie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych
intelektualnie. W: Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje. Red. Marcin Choczyński, Agata Rozalska, Katarzyna Drzewek. Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018, s. 209 – 223.

Magdalena Popowska – Rola kultury muzycznej we wzmacnianiu uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242