Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Magdalena Mateja – Tysiące drobnych sprawności.

Wywiad z Ryszardem Popowskim na temat działalności ECEKON i Orkiestry Vita Activa. Uwagi na temat uwarunkowań kulturalnych i społecznych rozwoju kultury artystycznej w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz: czytaj na stronie www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2016/Przewodnik-Katolicki-30-2016/Kultura/Tysiace-drobnych-sprawnosci

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242