Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Katarzyna Pląskowska – Zwykle trzeba bardzo długo czekać na efekty, ale warto.

Autorka pracuje w ECEKON. Uczy grać na harfie, skrzypcach, cytrze, instrumentach sztabkowych. W artykule opisuje rozwój muzyczny i ogólny swoich uczniów. Zobacz też zakładkę: nauczyciele ECEKON.

W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016, s. 48 -56.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/dla_zarejestrowanych_nrz_89.html

login: ecekon

hasło: ecekon

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242