Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Elżbieta Harasiuk, Beata Dąbrowska – Szkoły w Laskach.

Autorki pracują w szkole muzycznej dla osób niewidomych w Laskach. W artykule opisują specyficzne aspekty edukacji muzycznej osób niedowidzących i niewidomych. Artykuł zawiera biogramy absolwentów szkoły muzycznej.

W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016, s. 23 – 33.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/dla_zarejestrowanych_nrz_89.html

login: ecekon

hasło: ecekon

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242