Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Robert Bracki – Orkiestra dęta od podstaw.

Autor jest nauczycielem ECEKON.  W artykule opisuje podstawowe zagadnienia metodyczne i muzyczne do inicjacji nauki gry na trąbce i założenia zespołu instrumentów dętych. Zawiera przykładowe utwory Fanfara I, Fanfara II, Melodia, Rock’n’roll. Nuty utworów zamieszczone są w dodatku nutowym.

W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016, s. 75 – 89.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/numer_nr_88.html

login: ecekon

hasło: ecekon

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242