Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Anna Stawicka – Chodź na muzykę czyli między terapią a edukacją muzyczną autystów.

Autorka pracuje w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. W artykule opisuje przebieg procesu przechodzenia od zajęć o charakterze terapeutycznym do zajęć artystycznych. Zmiana formy i treści zajęć wynikała z potrzeb osób podopiecznych i ich muzycznego i osobistego rozwoju.

W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016, s. 34 – 47.

Czytaj: http://www.wychmuz.pl/numer_nr_88.html

login: ecekon

hasło: ecekon

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242