Zadania

Ośrodek metodyczny ECEKON zajmuje się animacją ruchu artystycznego w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

Zadania ECEKON to:

– kształcenie muzyczne, artystyczne i uniwersalne osób z niepełnosprawnościami;

– opis  procesów kształcenia artystycznego osób z niepełnosprawnościami;

– opis uwarunkowań włączenia społecznego na bazie kompetencji artystycznych;

– monitoring kultury artystycznej osób z niepełnosprawnościami;

– upowszechnienie osiągnięć w Gdańsku, regionie, Polsce i Europie;

– kształcenie kadry do pracy w obszarze kultury artystycznej z osobami z niepełnosprawnościami.

Wpłać darowiznę dla ECEKON

Kwota:

PLN
KRS 0000081242

Donate donation for ECEKON

Amount:

PLN
KRS 0000081242